Skip to content

Samenleving

Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen.

Ik geloof erin dat je veel kan bereiken met jouw eigen hoofd, hart en handen. Maar dan moet je wel de stap zetten van dromen naar doen. En ik geloof in delen. Jouw kennis, jouw energie, een netwerk of soms jouw iets anders van waarde zoals je huis. Het leven draait voor mij om verbinden, leiden met passie en moed en op die manier andere mensen vooruit te helpen. Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. Enkele voorbeelden vind je op deze pagina.

Artikel

Tafelgesprekken met Simone

‘Honest Food & Beautiful Conversations’ (HFBC) organiseer ik voor vrouwen en mannen die het hele jaar keihard werken en amper tijd voor zichzelf nemen.

We komen samen in mijn huis in Noordwijk onder het genot van een drankje en eerlijk eten. Om te toasten wat er goed gaat in het leven, en open te praten over het gekozen onderwerp. Of soms gaan gesprekken een hele andere waardevolle kant op. Alles mag, alles kan. Voorbeelden van onderwerpen zijn: Authentiek zichtbaar zijn: hoe doe je dat? Regie nemen over jouw loopbaan: wat helpt daarbij?  Succesvolle teams leiden: wat is de formule? Ondernemen naast jouw baan: hoe manage je dat? Mentale gezondheid: waar let je op? Ik besteed aandacht aan een goede samenstelling en interactie aan tafel. Na jouw boekingsverzoek neem ik persoonlijk contact met jou op om de boeking definitief te bevestigen. Voor het diner wordt een kleine bijdrage gevraagd waarbij de opbrengst naar een goed doel gaat.

ARTIKEL + Film

Mentale gezondheid

“Baanbrekend” – “Ontroerend” – “Taboe doorbrekend’ – “Verbinding” – “Schokkend” – “Hoopgevend” – “Mooie basis”

Het leven kent hoogte en dieptepunten, dat weet ik uit eigen ervaring. Als persoon omarm ik kwetsbare verhalen die het verdienen om te worden aangeraakt. In de zomer van 2023 benaderde ik Monique Kavelaars in haar rol als bestuurder van Stichting 113, omdat ik mij graag wil inzetten voor betere mentale zorg en minder menselijk leed. En zo geschiedde. Eind 2023 kwamen leiders binnen ABN AMRO Bank N.V. Arbodienst Beter. en Stichting 113 samen om te spreken over de feiten en cijfers rondom zelfdoding en een werkgevers preventie plan. In 2024 zal ik samenwerken met deze bewonderenswaardige leiders om preventie te stimuleren en waar nodig een taboe te doorbreken. Heb je vragen of wil je iets delen? Stuur mij gerust een bericht.

Artikel + film

Gezondheid in arbeid

“Geraakt” – “Geïnspireerd” – “Uitzonderlijk” – “Waardevol” – “Verhelderend” – “Ongemakkelijkheid doorbreken”

Prof. dr. Evelien Brouwers, PhD is bijzonder hoogleraar psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid. Ze deelt in de film haar onderzoek naar stigmatisering bij psychische aandoeningen, specifiek in relatie tot werk.

43% van de Nederlanders heeft ergens in zijn of haar leven te maken met mentale instabiliteit.

64% van de leidinggevenden zegt iemand met mentale aandoeningen niet aan te willen nemen, ondanks dat vele géén negatieve ervaringen op de werkvloer hebben.

Betekent dit dat we vooringenomen zijn? Dat we (een tijdelijke) onbalans afkeuren? Dat is een interessante stigma.

Data: verzuim percentages stijgen. Langdurige uitval stijgt. Meer dan 50% van de uitval komt door psychische onbalans. In 70% van de gevallen ligt de oorzaak buiten de werkomgeving. Jongeren blijken in toenemende mate te worstelen met een burnout of een depressie. Jongeren en mannen blijken een risicogroep voor zelfdoding.

Vandaag kwamen ABN AMRO Bank N.V. leiders, bevlogen medewerkers, artsen van Beter. en functionarissen van Stichting 113 voor de derde keer samen om te kijken naar grondoorzaken. Om samen hun aannames en toolkit te verbeteren.

Het doel? Te verbeteren in een care cultuur en zorg richting onze medewerkers, verder dan wellicht de ‘plicht’ van een werkgever reikt. De wens om andere organisaties te inspireren.

Een systeem verbetering lukt, wanneer je goed samenwerkt. Daar geloof ik in. Wordt vervolgd!

Event

Van ego systeem naar eco systeem

Samenleving

Negen fantastische vrouwen mocht ik thuis ontvangen voor een diner genaamd ‘Honest Food & Beautiful Conversations’ voor het goede doel Stichting ALS Nederland. Onder het genot van een home-cooked vier gangen diner (met ⭐️ allure) ontstonden mooie en eerlijke gesprekken.

– Wat is jouw uniekheid?
– Hoe maak je jouw eigenheid op een inspirerende manier zichtbaar op sociaal vlak en op de werk?
– Wat weten mensen niet van jou? En waarom niet?
– Wat is authentiek zichtbaar zijn?
– Is het mogelijk om jouw successen te vieren zonder arrogant over te komen?
– Wie is jouw rolmodel in authentieke zichtbaarheid en waarom?
– Hoe kan jij anderen helpen om meer vanuit zijn/haar kracht zichtbaar te zijn?

Fascinerend om mensen -onbekenden voor elkaar- zo open in gesprek te zien. We verlengden het diner van 2 uur naar 4,5 uur, deelden persoonlijke verhalen, gaven tips en stelden onze bias bij. En bovenal voelden wij allemaal even de kracht van échte aandacht, waardoor je als mens groeit.

Zoals Manouschka Bouman treffend afsloot:
“Waar kracht zonder kwetsbaarheid niet bestaat men met zachte ogen kijkt zonder oordeel luistert waar je mag zijn, daar worden conversaties tot kunst verheven.”

Zo simpel. Zo treffend.

En dat is waar het leven om draait. Echte aandacht. En elkaar verder helpen.

Wil jij graag aansluiten bij een tafelgesprek? Stuur mij dan een persoonlijk bericht via Linkedin.
 

Wat mensen over Simone zeggen